Tani Kredyt hipoteczny

Dziś trudno sobie wyobrazić życie bez kredytów hipotecznych. Gdyby banki nie udzielały pomocy, wówczas mało kto mógłby sobie pozwolić na zakup domu, mieszkania czy innej nieruchomości za gotówkę. Bez kredytów hipotecznych nie byłoby tylu mieszkań, a i wiele firm nie mogłoby prowadzić swojej działalności.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Z ekonomicznego punktu widzenia – kredyt hipoteczny jest niczym innym, jak kredytem zabezpieczonym hipoteką. Jest ona rozumiana jako ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, co służy zabezpieczeniu wierzytelności. Hipotekę stanowi kupowany dom, mieszkanie bądź inna nieruchomość. Głównym warunkiem otrzymania kredytu jest cel kredytowania. Stanowi nią nieruchomość nabywana ze środków uzyskanych od banku.

Warto również mieć świadomość, że kredyt zabezpieczony nieruchomością, ale przeznaczony na najczęściej dowolny cel nie jest już kredytem hipotecznym, a pożyczką hipoteczną.

Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym. Bank, mając zabezpieczenie w postaci nieruchomości, jest w stanie udzielić pomocy finansowej na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat (nierzadko jest to 50 lat).

Kredyt hipoteczny należy do popularnych metod finansowania zakupu domów, mieszkań lub innych nieruchomości. Wiąże się to z coraz niższymi kosztami, na które wpływają niższe stopy procentowe w złotówkach. Korzystne jest także zaciąganie kredytu w walutach obcych: CHF (Franckach szwajcarskich) czy EUR (euro), co związane jest z jeszcze niższymi stopami procentowymi.

Kredyt hipoteczny uruchamiany jest w całości. Na podstawie umowy kupna-sprzedaży, kwota kredytu przelewana jest przez bank na konto sprzedawcy (dewelopera, osoby trzeciej).

Czy warto brać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny bywa niekiedy jedyną możliwością w przypadku, gdy chcemy dokonać zakupu nieruchomości. Choć w wielu przypadkach procedury przyznawania kredytu mogą się wydłużać (a na pewno trwają dłużej aniżeli w przypadku innych kredytów), warto skorzystać z takiego sposobu finansowania zakupu nieruchomości. Kredyt hipoteczny niesie on ze sobą wiele zalet. Oto kilka najważniejszych:

 • szansa na zakup wymarzonej nieruchomości
 • korzystne oprocentowanie w porównaniu do innych kredytów konsumpcyjnych, które nie są zabezpieczone hipoteką na nieruchomość
 • możliwość rozłożenia zobowiązania na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, dzięki czemu miesięczne raty kredyty nie obciążają w znaczy sposób budżetu kredytobiorcy
 • Wiele osób wstrzymuje się z podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Obawy wiążą się przede wszystkim z ewentualną utratą pracy i problemami w spłacaniu zobowiązań. Mimo wszystko, warto podjąć takie ryzyko, by móc cieszyć się własnym mieszkaniem, domem czy inną nieruchomością

  Kto może zaciągnąć kredyt hipoteczny?

  Wniosek o kredyt hipoteczny może złożyć każda osoba, która marzy o zakupie nieruchomości. Jednakże nie wszyscy otrzymają pozytywną decyzję banku. By móc dostać kredyt hipoteczny, koniecznością jest spełnienie przez kredytobiorcę stawianych przez daną instytucję finansową wymagań. Nierzadko są one dość rygorystyczne, bowiem kwoty o które się wnioskuje, są wysokie. Bank musi mieć więc pewność, że kredytobiorca spłaci swoje zobowiązanie w terminie.

  Kredyt hipoteczny, podobnie jak każdy inny kredyt może dostać ta osoba, która wykaże odpowiednią zdolność kredytową. Banki ustalają pewien minimalny dochód, poniżej którego niemożliwością jest otrzymanie kredytu. Wysokość przyznawanego kredytu uzależniona jest zatem od zarobków oraz okresu kredytowania. Im czas ten wydłuża się, tym większą kwotę można uzyskać.

  Na możliwość uzyskania kredytu hipotecznego i długość okresu kredytowania ma wpływ nie tylko dochód, ale także wiek kredytobiorcy. Banki ustalają granicę wieku, do którego całość zobowiązania musi zostać spłacona. Najczęściej maksymalny wiek najstarszego kredytobiorcy nie może przekraczać 65-75 lat. Oznacza to, że w przypadku, gdy kredytobiorca ma 55 lat, maksymalnym okresem kredytowania jest 15 lat.